Софтуер за магазини за дрехи, обувки …

Специализиран софтуер за управление на магазини за мода - дрехи, обувки, аксесоари ...

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

Създаване на номенклатура за артикули:
Бързо създаване на артикули с възможност за тяхното проследяване по цвят, размер, сезон, пол и други свободно избрани от потребителя.
Снимка за всеки артикул - В различните справки може бързо да направите връзката между наименованието на стоката и нейната снимка.
Разпечатване на етикети съдържащи: наименование, цвят, размер, баркод, състав, страна на произход, вносител, производител, цена и др.

Доставка и движение на стоки:
Автоматично следене на задължения и разплащания с контрагенти.
Справка за наличности към задна дата.
При движение на стоки между обектите във веригата има възможност приемането на доставката в склада на получателя да става само след потвърждение от него.
Генериране на документ за допълване на складовите наличности въз основа на продажбите или разхода на стока от склада.
Печат на етикети за стоките директно от складов документ.

 Касово място:

Опростен, но функционален интерфейс с гъвкаво задаване на права на достъп за всеки отделен потребител или група потребители.
Възможност за връщане на стока от касово място.
Издаване на фактури.
Карти за отстъпка - системата с поименни карти за отстъпка предотвратява злоупотреби от персонала.
Опция служителите да могат да проверяват наличностите на стоки във всеки обект от веригата без да провеждат ненужни телефонни разговори.

Карти за отстъпка и точкови карти:
Задаване на различен процент отстъпка за всяка карта за отстъпката.
Натрупване на точки в точкови карти.
Справка за оборота, направен от всеки притежател на карта, както и стоките закупени от него.

Извършване на ревизии:
Сравняване на наличностите по програма с реално преброените.
Справка за резултати от ревизии със задна дата.
Ревизия само на група от артикулите в обекта.
Заключване на периода преди изравнена ревизия за предотвратяване на промяна на резултата от нея.

Периферни устройства:
Поддръжка на периферни устройства като: фискални устройства, нефискални принтери, баркод-скенери, картови четци, етикетиращи принтери, touch-screen монитори и др.
За постигане на максимална ефективност при работа препоръчваме използването на етикетиращ принтер в обекта, където се извършва първоначалната доставка на стоки и баркод-скенери във всички обекти.

За повече подробности относно модулите на системата натиснете тук

Наши клиенти: