Система за мониторинг и управление на процеса на приемане на поръчки, тяхното изпълнение и доставка до клиента – Delivery Manager

Системата се състои от модул за Android, който има следната функционалност:
* Зарежда определените за даден куриер поръчки на телефона му.
* На база на зададените срокове за доставка, оптимизира маршрута на куриера, така че да няма закъснели поръчки или ако това е неизбежно, времето за закъснение да бъде минимално. При равни други условия оптимизира и разстоянието, което ще бъде изминато за разнасяне на поръчките.
* Изписва непрекъснато оставащото време до крайния срок за доставка на всяка поръчка.
* Позволява на куриера чрез едно tap-ване по екрана да поиска навигация до следващия адрес.
* Позволява на куриера, чрез едно tap-ване на екрана да избере телефона на клиента
* Опция за указване, че дадена поръчка е отказана с възможност за коментар на причините за отказа.
* Маркиране на всяка доставена поръчка, като автоматично се записват GPS координатите и часа на доставка.
* Указване, че куриера се е завърнал в заведението като се записва час на завръщане и GPS координати на мястото на потвърждаване на завръщането.

Модул за анализи Delivery Tracking:
* Отчет на разнесените поръчки за даден период с филтър по куриер и маршрут. Отбелязват се времето за доствка на поръчката и се маркират в червено просрочените поръчки.
* Постоянен мониторинг на разнасяните в момента поръчки. Ако има закъснели измежду тях се изписват в червено.
* Проследяване на карта на избран маршрут на даден куриер.
Този модул се предлага и във версия за Android

 

Съчетана със Kitchen Manager тази система може да ви даде подробна информация за всяка поръчка от приемането до предаването на храната на клиента. Ще знаете:
- Дата и час на приемане;
- Дата и час на започване на приготвянето и от кой готвач;
- Дата и час на завършване на приготвянето и;
- Дата и час на пакетирането и;
- На кой куриер е разпеределена;
- Дата и час на тръгване на куриера;
- Дата, час и GPS координати на доставянето и при клиента;
- Дата, час и GPS координати, когато куриера е обявил, че се е звърнал в заведението;
- Проследяване на маршрута на куриера върху карта.

 

 

Наши клиенти: