hranitelnistoki skladove proizvodstvo hranene drehi restoranti mobile erp delivery

Цени продукти

Ценови лист софтуерни пакети валиден от 01.03.2018

Вие сте на страницата описваща предлаганите от нас софтуерни пакети с възможните опции към тях, техните цени и тяхното приложение. За всякакви въпроси и уточения можете да се свържете с нас използвайки email-ите и телефоните на най-близкия до вашето населено място офис или контактната ни форма на страница „Контакти“

Calypso Ресторант

Базова Цена: 1400,00 лв.
За кого е предназначен: За управление и контрол на заведения и/или вериги заведения с централизирано управление. Calypso Ресторант дава възможност за пълен контрол над работата на заведенията – продажби, цени и ценообразуване, управление на складовете, пълни и частични инвентаризации, водене на каси и банки, следене на вземания и задължения, трансфер на пари между каси и банки, VIP карти с отстъпки и или точки, поименни или корпоративни ...;
Какво включва:

  • 1 брой - Базов лиценз за Calypso ресторант
  • 1 брой - Лиценз за POS Calypso ресторант
  • 8 часа - Обучение за работа с Calypso
  • 1 брой - Внедряване на софтуер при клиент -  едно работно място

Опции:

Лиценз за POS Calypso ресторант250,00
Допълнително работно място за отчетност525,00
Модул "Трансфер" - служи за обмен на данни с отдалечен офис или други заведения100,00
Speedy Orders - Приложение за вземане на поръчка чрез смартфон190,00
Модул за управление на куненски поръчки (на монитори или принтери)180,00
POS Calypso Delivery – маркиращ модул за приемане и управление на доставки по домовете300,00
Delivery Manager – система за мониторинг и управление на процеса на приемане на поръчки, тяхното изпълнение и доставка до клиент490,00
Лиценз за мобилно устройство за Delivery Manager160,00
Внедряване на софтуер при клиент (цената е за едно работно място)200,00
Експорт към счетовдство – експорт на документи към счетоводен софтуер за избягване на двойно въвеждане – зависи от типа на счет.програмапопитай

Calypso Магазин

Цена: от 1300,00 лв.
За кого е предназначен: Системата служи за управление на магазини. Благодарение на модулния си принцип, той е приложим както за единични  търговски обекти (без ненужно натоварване на цената), така и за вериги от магазини с централизирано управление и зареждане от логистичен център ( централен склад).
Какво включва:

  • 1 брой - Базов лиценз за Calypso магазин
  • 1 брой - Лиценз за POS Calypso магазин
  • 8 часа - Обучение за работа с Calypso
  • 1 брой - Внедряване на софтуер при клиент -  едно работно място

Опции:

Лиценз за POS Calypso магазин150,00
Допълнително работно място за отчетност525,00
Логистика – генериране на заявки за доставка на база на: минимална наличност, статистика за продажби от минал период, потвърдени клиентски поръчки. Поръчките могат да бъдат към външни доставчици или към централен склад. Разпределяне на стока от централен склад по поръчки150,00
Управление на партиди – партидна проследяемост на стоките, отпечатване на търговски документи със изискваните реквизити за партиди и срокове за годност250,00
Трансфер – автоматичен или ръчен обмен на данни с отдалечени бази, при управление на вериги от магазини или мониторинг от централен склад100,00
Мобилен склад (цената е за едно мобилно устройство)450,00
Драйвер за получаване на тегло от везна в POS Calypso Магазин25,00
Внедряване на софтуер при клиент (цената е за едно работно място)200,00
Експорт към счетовдство – експорт на документи към счетоводен софтуер за избягване на двойно въвеждане – зависи от типа на счет.програмапопитай

Calypso Производство

Цена: Цената се изчислява на база на съставен проект. Вижте текста по-долу.
За кого е предназначена: Информационната система е предназначена за управление предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Тя предлага богат набор от модули за да може да покрие изискванията на различни по обем и сложност технологични процеси.

Модули и цени:
Цената на софтуерния продукт се определя от видовете модули, които са необходими за изпълнение на проекта и броя на работните места ( компютри ), на които ще се ползва продукта.

Модул Склад с партидна проследяемост400,00
Модул Транжорна800,00
Модул Производство800,00
Модул Експедиция250,00
Модул Каса/Банка200,00
Модул Планиране и логистика400,00
Модул Клиенти/Доставчици200,00
Модул Финансов анализ200,00
Модул Качествен контрол350,00
Модул Трансфер200,00
Модул Мобилен склад450,00
Работно място (компютър)500,00

* За всеки проект се избират само нужните модули за осъществяването му.

Консултантски услуги:
За да бъде пусната в експлоатация Calypso Производство освен гореописаните модули, ще са необходими и определен брой човекодни за инсталация, настройки на системата и обучение на персонала за работа с нея.

  • Консултантски услуги - 300,00 лв./човекоден

Точния брой необходими човекодни зависи от сложността на проекта, какво оборудване ще се интегрира със системата ( везни, етикетиращи принтери и др. ) и компютърната грамотност на персонала. Обичайния диапазон от необходими човекодни е от 5 до 20.