Система за управление изпълнението на поръчкките в кухня – Kitchen Manager

Система за управление изпълнението на поръчкките в кухня - Kitchen Manager

* Разпределя поръчките по звената в кухнята и ги визуализира на монитор.
* Премахва необходимостта от кухненски принтери и консумативи за тях.
* Знае всяка поръчка от кой готвач се изпълнява;
* Работи с нормативни времена по звена;
* Отчита следните времена:
- час на приемане на поръчката от сервитьора;
- час на стартиране на нейното изпълнението;
- час на звършване на приготвянето и;
- час в който сервитьора я взема от шубера за да я сервира на клиента;
* Формализира и подобрява комуникацията между готвачи и сервитьори и разрешава потенциални конфлики;
* Чрез специален шпикерски модул, информира сервитьорите за говорите им поръчки и премахва необходимостта от шпикер;
* Предлага разнообразни отчети и анализи, чрез които работата на кухнята става прозрачна и контролируема. Разполагайки с тази информация вие можете да наблюдавате производителността на всеки готвач, спазването на нормираните времена за произвеждане на храната в кухнята, времето за обслужване на клиентите и други важни показатели нужни за вземане на различни мениджърски решения.

 

Наши клиенти: