Мобилно приложение за ресторант – Calypso Mobile

Мобилен POS модул за ресторант за Android – Calypso Mobile

 

Calypso Mobile е идеалното решение, чрез което сървитьорите приемат с мобилно устройство поръчки, които биват изпратени направо в кухнята или на бара. Това подобрява точността на поръчките, спестява време и дава възможност на служителите да присъстват сред клиентите.

Този модул напълно премахва тефтерчетата на сервитьорите ви. Чрез него те записват поръчките направо в системата, заедно със всички специфични клиентски желания и ги изпращат към кухнята и бара без да се връщат до стационарните POS компютри.

- Това им спестява време, през което те биха могли да се грижат за повече ваши клиенти.

- Поръчки постъпват в кухнята незабавно, което съкращава времето, през което клиента ще очаква храната си.

Така Вие оптимизирате разходите си за пресонал и подобрявате качеството на обслужване на клиентите.

Наши клиенти: